xlab

Docent: Maud Vande Veire /An Van den Abbeele
Locatie: Pastorij
Donderdag van 13h30 tot 17h00 en van 18.00 tot 21h00
Vrijdag 09.h00 tot 12h30 ( om de 14 dagen)
Locatie: pastorij
Kerkstraat 39 9250 Waasmunster
5 jaar aan 8uur per week

 Maud Vande Veire en An Van den Abbeele

Kunstexploratie is een opleiding met aandacht voor de verdere ontwikkeling, verdieping van het individuele atelierwerk (in medium naar keuze) binnen de context van de actuele kunst met de bedoeling:


Een groter inzicht te krijgen in je eigen artistieke proces

Een groter inzicht te krijgen in de relaties tussen de werken onderling.

Het leren situeren en presenteren van het eigen werk binnen het werkveld (actuele kunstcontext)

ARTISTIEKE PROCES

We gaan op een procesmatige (exploratieve) en intensieve manier te werk, stap voor stap. Er wordt niet meteen naar een concreet resultaat toegewerkt. Het proces, dat zijn neerslag heeft in een archief, studies en schaalmodellen, wordt bevraagd door middel van individuele besprekingen.


OEUVRE

Door de aandacht voor het eigen artistieke proces krijgt men ook meer inzicht in de eigen werkmethodes en ontwikkelt men ook meer aandacht voor de relaties tussen de werken onderling. Een verder onderzoek van deze methodes en relaties kan leiden tot een dieper inzicht in het eigen oeuvre dat dan weer kan resulteren in een persoonlijkere werkmethodiek en een meer samenhangende kunstpraktijk.


SITUERING EN PRESENTATIE

•Situering:

Hierin spelen gemeenschappelijke lessen met groepsgesprekken over actuele kunst en groepsbesprekingen van het werk van de studenten, de ingerichte uitstappen en gastcolleges een belangrijke rol. Tijdens deze activiteiten, in communicatie met anderen, leert de student zijn eigen werk te situeren in het werkveld en kan hij/zij eventueel later indien nodig hierover iets neerschrijven.

•Presentatie:

Dit wordt onderzocht in tussentijdse toonmomenten. Tijdens het proces dat leidt tot een dergelijk moment onderzoekt de student in welke omgeving/context hij of zijn het werk wil situeren, hoe het werk zich tot dit werkveld verhoudt en wat dit betekent voor de verdere vormgeving van het werk. Concreet leert hij ook samen met anderen hoe werk te selecteren en op te stellen en hier eventueel een duiding bij te maken (in tekst, beeld of combinatie) dat vorm kan krijgen in een publicatie (affiche, boekje, ander drukwerk).

De opleiding wordt afgerond met een samenhangende presentatie van werk die vergezeld gaat van een persoonlijk dossier. Beiden getuigen van de tijdens het traject verworven inzichten op het gebied van het eigen artistieke proces, het werk als totaliteit

en de relatie van het werk tot het werkveld.

 Wim Wauman

Vorig jaar organiseerde Wim het ‘Blauwhaus' project in (en rond) kasteel Blauwendael. Het Blauwhaus omvatte een tijdelijke kunstenaars residentie ingericht om samen met een gezelschap gastkunstenaars nieuw werk te maken rond enkele symbolen die hij in Waasmunster aantrof en mondde uit in een wandeltocht met pop-up expositie en verschillende performances. In oktober verschijnt een omvangrijk boek over het project en het parcours dat hij aflegde en tot het project heeft geleid. Samen met studenten van het atelier kunstexploratie wil Wauman het potentieel van de publieke ruimte (in de gemeente) blijven verkennen.